یه وقتایی یه اتفاقایی که ممکنه بیفته رو پیش خودم تصور می‌کنم و به شدت خیلی زیادی ذوق زده می‌شم و نهایتا با خودم می‌گم انصافن من اگه خدا بودم با این حجم ذوق زدگی واقعا این نعمت رو دریغ نمی‌کردم از این بنده :))) #استغفرالله

خدا را شکر که خدا نیستم :)) خدا بودن چقدر سخته!