با تحویل آخرین تکلیف الگوریتم، دیگر از ترم ۵ فقط یک پروژه مهندسی نرم‌افزار مانده.

و البته حجم زیادی از بی‌خاطرگی :)

ای کاش این بدن درد و بدخلقی و حال بد فقط به خاطر کم خوابی های این یک هفته و نیم امتحان‌ها باشد. ای کاش فردا اولا ظهر بیدار شوم دوما با حال خوب.

بخوابیم :)