[امشب کنار غزل‌های من بخواب - زیر سقف خیال - همایون شجریان][امشب کنار غزل‌های من بخواب - با تو غزل به سادگی حرف می‌شود - همایون شجریان]