صد شور نهان با ما؛
تاب و تب جان با ما؛

در این سر بی سامان، غم‌های جهان با ما.


[شجریانِ پدر - دل‌شدگان]