روزی چند بار به خودت یادآوری کن دخترم: حواست باشه زیاده‌روی نکنی. حواست باشه.
خب شاید تا همین‌ جاش هم تند رفتی.
یعنی خب می‌دونی، سعی کن بدونی با چه کسی باید چه طور رفتار کرد. حتی وقتی همه‌ی احتمالات رفتاری رو در نظر می‌گیری، وقتی جواب مشخصی نمی‌گیری سعی کن رها کنی. رها.
خواسته بودی که رهای رهای رها زندگی کنی؟ پس نذار که یه چیزایی مانع روحی شه برات. بزرگ شدی، بزرگ‌تر شو و از یه زاویه‌ی دیگه‌ای نگاش کن.
+
دیشب داشتم بات حرف می‌زدم دوست عزیز و داشتم می‌نوشتمش که پست کنم همین‌جا. ولی آخرای متن دستم خورد روی دکمه‌ی بک و همه‌چی پرید. الان خوشحالم که اون متن نشر داده نشد اصن. شاید دارم اشتباه فکر می‌کنم راجع بهت. خیلی هم آدم درستی نیستی شاید.
+
به نظر میاد منشئی قشنگ‌ترین مقاله‌ای که تو دست و بالش بوده رو به من محول کرده :) تا اینجاش که خیلی خوب بوده! کاش همین‌قدر قشنگ بمونه.
+
هی خدا. بگذرون این روزا رو زودتر. پرتم کن به یکی دو سال بعد از این.